Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Standard Size (75-155cm)

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Normal 75 - 82 cm

kg
Jippie's Kinderveiligheid
GACLA
8712086379001
Levertijd:Maximaal 1-2 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 1 bar extension 82 - 89.2

Jippie's
1GACLA
005386516503
Levertijd:Maximaal 1-2 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 2 bar extension 89.2 - 96.6

Jippie's Verzorging
2GACLA
Levertijd:maximaal 3-5 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 1 bar + 2 bar extension 96.6 - 103.6

kg
Jippie's Kinderveiligheid
3GACLA
Levertijd:Maximaal 1-3 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 2 bar + 2 bar extension 103.6 - 110.8

kg
Bettacare
4GACLA
3660950022339
Levertijd:Maximaal 1-3 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 1 bar + 2 bar + 2 bar extension 110.8 - 118

TP active fun
5GACLA
0053865179992
Levertijd:Maximaal 1-3 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 5 bar extension 111.0 - 118

6GACLA
Levertijd:Maximaal 1-2 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 1 bar + 5 bar extension 118 - 125.2

kg
Jippie's Kinderveiligheid
7GACLA
02287-9
Levertijd:Maximaal 1-2 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 2 bar + 5 bar extension 125.2 -132.4

kg
The Woombie
8GACLA
81457201035
Levertijd:Maximaal 1-3 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 1 bar + 2 bar + 5 bar extension 132.4 - 139.6

9GACLA
Levertijd:Maximaal 1-3 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 2 bar + 2 bar + 5 bar extension 139.6 -146.8

kg
Jippie's Inovations
10GACLA
Levertijd:Maximaal 1-3 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 5 bar + 5 bar extension 146.8 - 154

kg
Jippie's Kinderveiligheid
11GACLA
8711286337804
Levertijd:Maximaal 1-2 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 11 bar extension 154.2 - 155

12GACLA
Levertijd:Maximaal 1-2 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 1 bar + 2 bar + 11 bar extension 175.8 - 182.8cm

kg
Bettacare
8366024
7290004222836
Levertijd:Maximaal 1-3 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Gate + 1 bar + 5 bar + 11 bar extension 197.4 - 204.4cm

kg
Bettacare
8366023
5023222000059
Levertijd:Maximaal 1-2 dagen
Bestel

Bettacare AutoClose Verlengstuk 1 spijl 7.2 cm

kg
Jippie's Kinderveiligheid
00246
4013283045077
Levertijd:Maximaal 1-2 dagen
Bestel

Bettacare AutoClose Verlengstuk 2 spijlen 14.4 cm

kg
youpla
00247
3760065786000
Levertijd:Maximaal 1-3 dagen
Bestel

Bettacare AutoClose Verlengstuk 5 spijlen 36 cm

00248
Levertijd:Maximaal 1-2 dagen
Bestel

Bettacare Traphek Klemhekje AutoClose Advanced 11 spijlen 79.2 cm

kg
Jippie's Kinderveiligheid
00249
8711286338030
Levertijd:Maximaal 1-2 dagen
Bestel

Auto-Close Gate

Extensions required for the following widths (Standard Gate Used)

Sections Fitted

Width Range (cm)

Gate (on it's own)

75 - 82

Gate + 1 bar extension

82 - 89.2

Gate + 2 bar extension

89.2 - 96.6

Gate + 1 bar + 2 bar extension

96.6 - 103.6

Gate + 2 bar + 2 bar extension

103.6 - 110.8

Gate + 1 bar + 2 bar + 2 bar extension

110.8 - 118

Gate + 5 bar extension

111.0 - 118

Gate + 1 bar + 5 bar extension

118 - 125.2

Gate + 2 bar + 5 bar extension

125.2 -132.4

Gate + 1 bar + 2 bar + 5 bar extension

132.4 - 139.6

Gate + 2 bar + 2 bar + 5 bar extension

139.6 -146.8

Gate + 5 bar + 5 bar extension

146.8 - 154

Gate + 11 bar extension

154.2 - 155